You are here

MIA project

MIA project

/

ancy.leroy

Sporten kost geld.
Veel jongeren vallen hierdoor uit de boot om lid te worden van een sportclub. Stad Zottegem werkte daarom het systeem van de MIA (Mensen In Armoede)-korting uit (meer info).
Ook Volley MEZO kreeg een goedkeuring om in dit project te worden opgenomen.
 
Binnen Volley MEZO is Aurélie Verlinden(aurelie@volleymezo.com) hiervoor de vertrouwenspersoon (toeleider).
 
Wat houdt een MIA-korting in?
De leden krijgen een korting van 50% toegekend. Stad Zottegem betaalt de helft van het lidgeld terug aan de club. Uiteraard wordt deze korting niet aan iedereen toegestaan. 
 
Wie maakt kans op deze korting?
Kinderen die aan één van volgende voorwaarden voldoen kunnen het MIA-statuut verkrijgen:
1: RVV-statuut : alle inwoners van Zottegem waarbij het nummer 1 als 3e cijfer op het klevertje van de mutualiteit staat.
2: Is de aanvrager niet in het bezit van een RVV-statuut, dan kan Aurélie, als toeleider, een motivatiebrief indienen bij stad Zottegem waardoor deze persoon wel in aanmerking komt voor de korting. 

Belangrijk: het gaat enkel om inwoners van Zottegem!
 
Als je denk hiervoor in aanmerking te komen of je wenst meer info, neem dan contact met Aurélie Verlinden( (aurelie@volleymezo.com)(0479308618)