You are here

Clubcode

Clubcode

 1. We zijn op alle trainingen en wedstrijden aanwezig. Indien we bij hoge uitzondering (bvb ziekte) toch niet kunnen aanwezig zijn, dient de trainer daarvan zo vroeg mogelijk gewaarschuwd te worden.
 2. 5 minuten voor de training begint, zijn we in uitrusting in de zaal aanwezig. Intapen en verzorging of sanitaire behoeftes dienen daar voor te gebeuren. Iedereen helpt met het klaarzetten van het terrein. Bij blessures meld je dit voor de training aan de trainer
 3. Tijdens het bijwonen van trainingen en wedstrijden worden er geen ringen, armbanden of uurwerken gedragen, dit om kwetsuren te vermijden. Lang haar wordt samengebonden en zo nodig worden haarspelden gebruikt. Aangepast schoeisel is vanzelfsprekend. Kauwen hoort niet thuis op een volleybalterrein. Gsm's worden uitgezet tijdens de activiteit.
 4. Na de training helpt iedereen met het afbreken van het terrein, het verzamelen van de ballen. De training is pas afgelopen na de yell, niemand verlaat vroeger de sporthal.
 5. We dragen zorg voor de uitrusting die door de club verstrekt wordt. Beschadigingen worden gemeld aan de trainer of ploegverantwoordelijke.
 6. Er wordt gezorgd dat de kleedkamers en de sportzaal netjes worden achtergelaten, dus we laten geen drankblikjes, flessen en andere voorwerpen achter als we de zaal en de kleedkamers verlaten. In de zaal zijn blikjes in ieder geval verboden.
 7. We zorgen (o.a. met de Mezo-groet) voor een goed contact tussen speelsters en trainers, ook van de andere ploegen van de club. We tonen ook interesse voor de prestaties van die andere ploegen en komen af en toe supporteren.
 8. We doen in de mate van het mogelijke mee aan de niet-sportieve organisaties van de club en maken familie en vrienden ook warm voor die organisaties.
 9. We herkennen bestuursleden en medewerkers van de club ook buiten de muren van de sporthal en buiten de sportmanifestaties en begroeten hen.
 10. Alcohol, tabak en drugs zijn strikt verboden tijdens de activiteiten.

Volgende attitudes en houdingen draagt Mezo hoog in het vaandel:

 • Club en sponsor waardig vertegenwoordigen
 • Met iedereen kunnen samenspelen en trainen
 • Volgens andere ideeën en regels kunnen werken dan die van eigen overtuiging
 • Zelf steeds zoeken naar een manier om beter te worden en er hard voor werken
 • Initiatief nemen om positief bij te dragen in het team- en clubgebeuren