You are here

Visie

Visie
Wat ben je met een ploeg die op hoog niveau speelt als je in die ploeg geen eigen jeugdspelers hebt?
De filosofie van MEZO zal nooit veranderen. Met eigen jeugdspelers op een zo hoog mogelijk niveau spelen.
Onze jeugdspelers stap voor stap laten opgroeien tot volwaardige volleyballers en hun als de tijd rijp is laten doorstromen naar de hoger spelende ploegen.
Met die eigen jeugd willen we dan ook graag 'weliswaar' op langere termijn een stapje omhoog.

Het is belangrijk dat een kind zich sportief kan ontwikkelen en we zijn dan ook verheugd dat ondertussen meer dan 100 kinderen kiezen om dit bij ons te doen.
Wij willen daarom als club laten aanvoelen dat we het met uw kind goed voor hebben. Mezo geeft alle kinderen de kans om volleybal te leren kennen, te spelen en hierin goed te worden.

Onze club bestaat uit een hoofd - en jeugdbestuur. Deze beide besturen bestaan uit vrijwilligers die zich een aantal taken toe-eigenen.
Het jeugdbestuur is in 2011 opgericht en wenst een dynamisch bestuur te zijn waarmee we willen zeggen dat niemand hier voor het leven zit.
Nieuwe medewerkers zijn broodnodig om onze werking verder te optimaliseren.

Het doel van dit jeugdbestuur is enerzijds ervoor zorgen dat de kinderen in onze club zich op een sportieve manier verder kunnen ontwikkelen en dat ze hier FUN aan beleven.
Anderzijds wensen we de binding tussen ouders en club te versterken.

Wij organiseren op regelmatige basis activiteiten waar ouders en jeugd kunnen deelnemen zoals een tornooitje, Sinterklaas komt langs,...
Uiteraard organiseren wij ook activiteiten die enkel voor onze kinderen bestemd zijn zoals stages, extra trainingen, vriendjesdagen, ...
De opbrengst van al deze activiteiten gaat integraal terug naar de jeugd.

Dus hebt u bemerkingen, suggesties, of beter nog: wenst u in het MEZO - project te stappen? Laat het ons weten via info@volleymezo.com !

Het jeugdbestuur