You are here

Mezo's clubcode

INLEIDING
Volleybal is één van de weinige sporten waar je geen enkele voet op het veld van de tegenstander zet en waar je SAMEN – letterlijk – de tegenstander op zijn/haar eigen terrein moet verslaan. Een echte ploegsport dus…
MEZO is een volleybalclub die deze “ploegfilosofie” al lang geleden heeft doorgetrokken naar het clubniveau. MEZO is zelf ook een ploeg: niet alleen het bestuur, de spelers, de trainers, … maar ook de technische staf, de vele vrijwilligers op en naast het veld, de ouders van de jeugdspelers, de supporters, de sponsors, ...
Het fysieke aspect van onze sport is uiteraard belangrijk, maar daarnaast heb je ook een “sportbeleving” nodig. Een echte definitie hiervoor bestaat waarschijnlijk niet, maar bij MEZO denken we dat we dit het best kunnen omschrijven als “Alles wat op en naast het volleybalveld gebeurt en wat, direct of indirect, bijdraagt tot een positieve ontwikkeling”. Niet alleen als sporter, maar ook als mens. Niet alleen als individu, maar ook als ploeg.
Om het beste in een ploeg naar boven te brengen, zijn (ook) goede afspraken nodig. Goede afspraken (of spelregels) maken goede vrienden.
Wat verwacht MEZO van jou?
1. ALGEMEEN
Lidgeld
De club stuurt jaarlijks, aan het begin van het volleybalseizoen, een betalingsuitnodiging naar de spelende leden. Je betaalt uiteraard op tijd (jij of je wettelijke vertegenwoordiger). Het lidgeld dekt een belangrijk deel van de kosten die de club voor jou maakt. Zonder lidgeld kan een sportclub niet bestaan, zo eenvoudig is het. Je betaalt niet? Dan kan je niet langer aangesloten blijven bij MEZO. Je kan dan ook niet meer trainen bij ons en ook geen wedstrijden spelen.
Gegevens
Om met jou te kunnen communiceren, hebben we je gegevens nodig. Wat we precies nodig hebben en hoe we ermee omgaan, vind je in onze privacyverklaring op onze website. We gebruiken uiteraard zoveel mogelijk moderne communicatiemiddelen (website, Facebook, Instagram, Twizzit, e-mail, sms, …).
Houding en Gedrag
Je hebt respect voor clubgenoten, medespelers, trainers, vrijwilligers, familie van spelers en leden van het bestuur. Een vriendelijke goeiedag of glimlach kost niets. Speel je uitwedstrijden of ga je om met leden van andere clubs of met wedstrijdofficials? Wees dan een ambassadeur van je club.
Pestgedrag en ongewenste intimiteiten tolereren we niet.
Heb je een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap in verband met grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie alsook lichamelijke en seksuele integriteit dan kan je in alle vertrouwen terecht bij onze API's (Aanspreek Persoon Integriteit) of vertrouwenspersonen van MEZO
Wat is een API?
Is een laagdrempelig aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon voor sporters, ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Deze persoon draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag. 
Wie zijn de API's of vertrouwenspersonen van Volley MEZO?
Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen? Voel je je mentaal of fysiek  misbruikt? Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?
PRAAT ER OVER! Twijfel niet je kan steeds bij Karen en Aurélie terecht!
Zij bieden een luisterend oor en behandelen jouw melding met de nodige discretie. Tevens trachten ze jou zo goed als mogelijk advies te verlenen en te zoeken naar de gepaste doorverwijzing.
Je kan hen steeds een berichtje sturen:

Aurélie: aureliev@volleymezo.com Karen: karenb@volleymezo.com
Bij thuiswedstrijden bestaat de kans dat je onze vertrouwenspersonen of MEZO API's tegenkomt, aarzel dan niet hen aan te spreken. Elke vraag of melding wordt serieus genomen en verloopt in voordurende afstemming met de melder.
Hoe kan ik een melding doen?
Wil je graag een melding of vraag anoniem laten gebeuren, dit kan namelijk via deze link voor anonieme melding.
Hoe kan ik de Federatie-API van Volley Vlaanderen bereiken?
Wil je graag een melding doen via Federatie-API, dit kan via deze link.

Sportmateriaal
Je draagt zorg voor het materiaal dat de club of de stad ter beschikking stelt. Maak je iets per ongeluk stuk, dan nemen we je dit uiteraard niet kwalijk. Maak je iets opzettelijk stuk, dan betaal je dit.
Je draagt ook zorg voor de spullen van anderen. Ben je een speler/speelster? En speel je een uitwedstrijd? Doe dan alsof je in je eigen club bent en met het eigen clubmateriaal speelt.
Bij diefstal heb je in de eerste plaats iets goed te maken bij de benadeelde. En… jammer, maar… je bent dan ook niet langer welkom in onze club.
Roken, alcohol, drugs (soft- en harddrugs), doping
Je rookt niet in een sporthal, ook niet in kleedkamers of in cafetaria. Drink je alcohol, dan doe je dit alleen in cafetaria. Dit geldt uiteraard ook op verplaatsing. Je toont respect voor je ploeg (en je tegenstander) door nooit dronken op trainingen of wedstrijden te arriveren.
Je hebt geen drugs bij je tijdens clubactiviteiten (van welke aard ook, ook op verplaatsing) en je arriveert nooit onder invloed. Je dealt en gebruikt uiteraard ook niet tijdens deze activiteiten.
Vanzelfsprekend gebruik en verhandel je geen doping. Of dit nu in clubverband gebeurt of niet, speelt geen rol.
  Zondig je tegen één van bovenvermelde zaken, dan volgen er sancties. Afhankelijk van de aard/ernst van de feiten kan je uitgesloten worden uit de club. We kunnen als club zelf ook klacht indienen tegen jou. Ben je minderjarig? Dan brengen we uiteraard je ouders (of andere wettelijke vertegenwoordigers) op de hoogte.
Foto- en filmmateriaal
Fotograferen, filmen… Het zijn mooie hobby’s, maar je beoefent ze niet in kleedkamers of douches en ook niet op andere plaatsen waar men zich aan-/uitkleedt. Doe je dit toch, dan word je onmiddellijk en zonder pardon uit de club gezet. Heel duidelijk…
Algemeen raden we aan om altijd het akkoord te bekomen van de personen die je fotografeert of filmt.
In ieder geval is MEZO niet verantwoordelijk voor beeldmateriaal dat je zelf hebt gemaakt, noch voor de verspreiding ervan.
Evenementen
MEZO is een vzw (vereniging zonder winstoogmerk). We maken met andere woorden geen winst. De centen die we ontvangen, investeren we opnieuw in de club.
Een sportclub draaiende houden kost echter veel geld. Lidgelden dekken maar een deel van de kosten. Het overgrote deel van onze inkomsten komt uit subsidies en nevenactiviteiten: kantine, eet- en mosselfestijnen, blacklighttornooi, sponsoring, …
MEZO kan je in de loop van het seizoen vragen om een handje toe te steken tijdens allerlei clubactiviteiten. We verwachten dat je dit ook doet. Zo help je het lidgeld voor iedereen betaalbaar te houden.
Ben je een echte fan van de club? Draag dan spontaan je steentje bij en sluit aan bij het event team.
2. SPECIFIEK
a) Spelers

 • Het clubbestuur deelt je in bij de spelersgroep die het dichtst aansluit bij je mogelijkheden. Speel je bij een jeugdploeg? Dan ligt de nadruk op opleiding. De sportieve cel, trainers en jeugdcoördinatoren evalueren dan regelmatig je vooruitgang. Mogelijks word je ingedeeld in een ploeg van een hogere leeftijdscategorie.
 • Als speler zet je je volledig in tijdens trainingen en wedstrijden, zowel op het terrein als ernaast (bijv. voor het aanvuren van de ploeg, het bedienen van het scorebord, …)
 • Je meldt de coach/trainer altijd op voorhand (minimum 24u) je afwezigheid op een training of wedstrijd. Overmacht? Dat kan, maar dan nog moet je dit melden van zodra je kan. Afwezigheden op trainingen worden bijgehouden en kunnen je opstellingskansen tijdens wedstrijden beperken. Inzet en motivatie tijdens trainingen daarentegen vergroten je kansen.
 • Het aanvangsuur van de training is niet je aankomsttijd. Je arriveert een 10-tal minuten op voorhand op het terrein – in volledige sportoutfit – zodat je kan meehelpen bij het opstellen ervan. Ook bij het wegbergen van het materiaal draag je je steentje bij.
 • We hebben geen “eigen” sportzaal. Dit houdt (o.a.) in dat je de tijden moet respecteren die we met het stadsbestuur zijn overeengekomen. Het terrein moet, op het tijdstip dat de training eindigt, volledig vrij zijn voor de volgende club.
 • Tijdens trainingen breng je altijd je eigen gevulde drinkbus mee. Je plaatst die naast het terrein, op een niet hinderende plaats. De trainer last regelmatig drinkpauzes in. Om de haverklap het terrein verlaten om je dorst te lessen is storend en doe je dus niet. Als de trainer het toelaat, kan je een kleine “powersnack” meebrengen. Je overdrijft hier niet in (dus geen frieten met stoofvlees, hot dogs, hamburgers of aanverwanten!). Kauwgom is sowieso verboden. Na de training ruim je al je rommel zelf op (dit geldt ook bij wedstrijden).
 • Je verlaat nooit een training zonder toelating van de trainer.
 • Tijdens wedstrijden zorgt de ploegverantwoordelijke voor gevulde drinkbussen. Iedereen heeft zijn/haar eigen drinkbus. Je gebruikt nooit de drinkbus van je ploegmakker.
 • Het staat je vrij om te douchen na een training of wedstrijd (om hygiënische redenen bevelen we het wel aan). Als je het doet, draag je zorg voor de kleedkamer en de sanitaire installaties en respecteer je de privacy van de andere gebruikers.  Boomboxen en andere lawaaimakers horen niet thuis in een kleedkamer. Na het douchen ruim je zelf je rommel op.
 • Tijdens trainingen en wedstrijden draag je geen juwelen (ook geen piercings). Je kan er jezelf en anderen mee kwetsen.
 • Bij elke wedstrijd draag je de officiële opwarmings- en wedstrijdkledij van MEZO. De club bezorgt je deze uitrusting. Je bent er echter zelf verantwoordelijk voor. Zorg er dus voor dat je ze bij je hebt tijdens de wedstrijden en dat ze netjes zijn. Aan het einde van het seizoen moet je ze ook weer inleveren bij de club.
 • Je komt ruimschoots op tijd voor wedstrijden. De coach deelt het tijdstip mee waarop je aanwezig moet zijn en beslist ook wie opgesteld wordt. Ook als je niet wordt opgesteld, warm je mee op. Je houdt je altijd klaar om in te vallen.
 • De coach beslist wie hij/zij opstelt tijdens wedstrijden en houdt hierbij rekening met aanwezigheden tijdens trainingen, inzet en motivatie. Hij/zij zal altijd een evenwicht proberen te vinden, verspreid over verschillende wedstrijden. Het kan dus gebeuren dat je niet elke wedstrijd wordt opgesteld of dat je niet tijdens de volledige duurtijd van een wedstrijd wordt opgesteld. Tijdens bekermatchen en eindrondes beslist de coach op basis van wie hij/zij op dat ogenblik – in functie van de posities - als beste spelers/speelsters ziet en/of als beste spelerscombinatie. Je krijgt geen speelgarantie tijdens deze wedstrijden.
 • Tijdens wedstrijden uit je geen kritiek op scheidsrechters, markeerders, tegenstanders of publiek. Negatieve opmerkingen over je ploeg of coach laat je ook achterwege. Bespreek de zaken die jij als fouten of tekortkomingen ziet na de wedstrijd of tijdens de volgende training; respectvol, kalm en beleefd.
 • Kan je niet deelnemen aan een wedstrijd omdat je geblesseerd bent? Doe toch je best om aanwezig te zijn en je ploeg te steunen. Uiteraard alle begrip als je toestand dit niet toelaat.
 • MEZO verwacht dat je je uiterste best doet om ook aan andere activiteiten dan trainingen en competities deel te nemen, bijv. stages, vriendschappelijke oefenwedstrijden, teambuildings, … Ben je 15 jaar of ouder? Dan stellen we ook je hulp bij onze clubevenementen zeer op prijs.
 • Krijg je de vraag om ook eens een wedstrijd te fluiten of om eens mee te helpen bij de jongsten? Weet dat we dit vragen omdat we ervan overtuigd zijn dat dit de clubgeest ten goede komt en omdat we je de gelegenheid willen geven om ook eens “aan de andere kant” te staan. Zo krijg je meer inzicht in een aantal zaken (bijv. in de beslissingen van trainers, het wedstrijdreglement, beslissingen van scheidsrechters, …).

b) Trainers

 • Je zorgt ervoor dat de spelers/speelsters de spelerscode nakomen. Doen ze dit niet? Dan spreek je ze erop aan (en als het moet, ook de ouders van de jeugdspelers/-speelsters).
 • Discipline en respect maken deel uit van de sportbeleving. Spelers/speelster die hier tijdens sportieve activiteiten een loopje mee nemen, mag je sanctioneren. Je doet dit in verhouding tot de overtreding en met respect voor de fysieke en psychologische integriteit van de speler/speelster. Gaat het over jeugdspeler/-speelsters? Dan breng je de ouders op de hoogte van de feiten en van de maatregelen. Gebeurt dit regelmatig? Dan meld je dit aan de sportieve cel van het bestuur. Het bestuur onderzoekt de zaak dan verder en bekijkt, in samenspraak met jou, of verdere sancties nodig zijn. Gaat het over jeugdspelers/-speelsters? Dan zal het bestuur ook de ouders betrekken in het overleg.
 • Je bereidt elke training grondig voor, in overeenstemming met het clubbeleid en de afspraken die je maakte met de sportieve cel.
 • Je bent minimum 10 minuten vóór elke training op het terrein aanwezig om de spelers/speelsters te verwelkomen. Afwezig of niet op tijd? Dan zorg je zelf voor vervanging (je meldt dit ook aan de sportieve cel). Kan je echt geen vervanger vinden? Dan verwittig je tijdig de spelers/speelsters (en indien nodig ook hun ouders).
 • Je bent minimum 45 minuten vóór elke wedstrijd op het terrein aanwezig om de spelers/speelsters te verwelkomen en voor te bereiden op de wedstrijd (opwarming, opstelling, tactische bespreking, …). Afwezig of niet op tijd? Dan zorg je zelf voor vervanging (je meldt dit ook aan de sportieve cel). Kan je echt geen vervanger vinden? Dan verwittig je tijdig de spelers/speelsters (en indien nodig ook hun ouders).
 • Bij trainingen help je mee het terrein opzetten en help je achteraf mee bij het opbergen van het materiaal. Is er materiaal verdwenen tijdens je training? Dan ben jij hier verantwoordelijk voor.
 • Zijn er jeugdspelers/-speelsters in je ploeg? Dan laat je ze niet alleen tijdens trainingen en wedstrijden. Zijn ze jonger dan 16 jaar? Dan laat je ze ook niet alleen (naar huis) vertrekken, tenzij de ouders hiervoor de toelating hebben gegeven.
 • Je houdt de aanwezigheden van spelers/speelster op trainingen en wedstrijden bij en je organiseert ook hun verplaatsingen bij clubactiviteiten (dit betekent niet dat je ook iedereen zelf moet brengen). Zijn er gekwetsten? Dan volg je hun evolutie op.
 • Je bent toegankelijk voor de spelers/speelsters, van welke leeftijd ook. Heb je jeugdspelers/-speelster in je ploeg? Dan ben je ook beschikbaar voor een gesprek met hun ouders.  
 • Bij de opstelling van spelers/speelsters tijdens wedstrijden hou je rekening met aanwezigheden tijdens trainingen, inzet en motivatie. Je probeert altijd een opstellingsevenwicht te vinden, verspreid over verschillende wedstrijden. Tijdens bekermatchen en eindrondes beslis je op basis van wie je op dat ogenblik – in functie van de posities - als beste spelers/speelsters ziet en/of als beste spelerscombinatie.
 • Tijdens wedstrijden uit je geen kritiek op scheidsrechters, markeerders, tegenstanders of publiek. Je bent een ambassadeur van MEZO.
 • Je bent collegiaal met andere trainers. Je geeft hen feedback en wisselt informatie uit.
 • Je eerste en belangrijkste contactpunt in het bestuur is de sportieve cel.

c) Ouders van jeugdspelers

 • MEZO is een sportclub, geen kinderopvang. Je respecteert m.a.w. de trainings- en wedstrijduren van je kinderen. Je brengt ze op tijd en haalt ze ook op tijd weer op.
 • Motiveer je kinderen om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden. Kom kijken naar de wedstrijden, ook de uitwedstrijden.
 • Je brengt je kinderen zelf naar uitwedstrijden. Lukt dit niet? Spreek dan af met andere ouders. Zij hebben wellicht nog een plaatsje vrij in hun wagen.
 • Uit tijdens wedstrijden geen kritiek op de spelers, coach, scheidsrechters, markeerders en tegenstanders (ook niet op hun supporters).
 • Supporter tijdens wedstrijden VOOR je eigen ploeg en niet TEGEN de tegenstander.
 • Er is bij een wedstrijd maar 1 coach voor je ploeg (uitzonderlijk 2). Hij/zij heeft altijd gelijk… Je geeft hem/haar dus geen aanwijzingen. En ook niet aan de ploeg.
 • Wedstrijd verloren? Dat is jammer, maar veel belangrijker dan de score is de geleverde inspanning. Verlies dit niet uit het oog en blijf je kind steunen.
 • Stimuleer je kind om deel te nemen aan andere clubactiviteiten dan trainingen en wedstrijden (bijv. vriendschappelijke oefenwedstrijden, stages, teambuildings, …)
 • Wil je echt betrokken zijn? Word dan ploegverantwoordelijke. Of markeerder. Of help mee bij allerlei clubactiviteiten of in onze kantine. Zo geniet je ook zelf van de familiale sfeer en het clubgevoel.
 • Zin om MEZO (financieel) te sponsoren? We rollen de rode loper voor je uit. Ken je iemand die ons zou willen sponsoren? Laat het ons gerust weten of breng ons in contact met hem/haar.
 • Heb je ondanks onze goede bedoelingen toch problemen met ons? Bespreek dit dan op een rustige en discrete manier: met de ploegverantwoordelijke, trainer, het bestuur… We staan hier zeker voor open en maken graag tijd vrij.