/

geert vekeman

BELANGRIJK BERICHT:
Beste clubleden, spelers, trainers en ouders,
In onze mail van 14 augustus jl. beloofden we jullie om een update te geven in verband met de start van de seniorentrainingen en de startdag van speeltuin, speelbal en kidsbal.  
Na evaluatie zet het bestuur van Volley MEZO het licht op groen voor:

Pages